Переименованные улицы Астаны

 Новое название Старое название 
Манас көшесi
ул. Манаса
Катченко к-сі
Катченко көшесi
ул. Катченко
Дальний к-сі
Ж. Омаров көшесi
ул. Ж. Омарова
Октябрьдің 50 жылдығы
к-сі
Абылай хан даңғылы
пр. Абылай хана
Студенческий даңғ.
Республика даңғылы
пр. Республики
Целинниктер  даңғ.
Кенесары көшесi
ул. Кенесары
К. Маркс к-сі
С. Сейфуллин көшесi
ул. С. Сейфуллина
Революционный к-сі
М. Әуезов көшесi
ул. М. Ауэзова
Октябрьский к-сі
Желтоқсан көшесi
ул. Желтоксан
Комсомольский к-сі
Сарыарқа көшесi
ул. Сарыарка
Делегатский к-сі
Абай даңғылы
пр. Абая
Ленин к-сі
Отырар көшесi
ул. Отырар
Орджоникидзе к-сі
Ш. Уәлиханов көшесi
ул. Ч. Валиханова
Авдеев к-сі
Қорқыт көшесi
ул. Коркыта
Буденный к-сі
Тараз көшесi
ул. Тараз
Греков к-сі
Баянауыл көшесi
ул. Баянауыл
Куйбышев к-сі
Сырдария көшесi
ул. Сырдария
Микоян к-сі
Ақжайық көшесi
ул. Акжайык
Монин к-сі
Конституция көшесi
ул. Конституции
Советская Конституция к-сі
Жәнiбек тархан көшесi
ул. Жанибека тархана
Смакотин к-сі
Сұлтанмахмұт Торайғыров көшесi
ул. Султанмахмута Торайгырова
Тельман к-сіь
Мұхамеджан Тынышбаев көшесi
ул. Мухамеджана Тынышбаева
Шверник к-сі
Мiржақып Дулатов көшесi
ул. Мыржакыпа Дулатова
Шмидт к-сі
Әлихан Бөкейхан көшесi
ул. Алихана Букейхана
Сакко және Ванцети к-сі
Григорий Потанин көшесi
ул. Григория Потанина
Калачев к-сі
Бiржан сал көшесi
ул. Биржан сал
Вокзальный к-сі
Мұхамед-Хайдар Дулати көшесi
ул. Мухамед-Хайдара Дулати
Социалистический к-сі
Александр Затаевич көшесi
ул. Александра Затаевича
Дризге к-сі
Рахымжан Қошқарбаев көшесi
ул. Рахимжана Кошкарбаева
Сейфуллин к-сі
Степан Кубрин көшесi
ул. Степана Кубрина
Абай к-сі
Тәттiмбет көшесi
ул. Таттимбета
Уәлиханов к-сі
Әбдiғаппар Жанбосынов көшесi
ул. Абдугапара Джанбосынова
Красная звезда к-сі
Шәңгерей Бөкеев көшесi
ул. Шангерея Бокеева
Крупская к-сі
Кенжебек Күмiсбеков көшесi
ул. Кенжебека Кумисбекова
Культурный к-сі
Лев Гумилев көшесi
ул. Льва Гумилева
Кравцов к-сі
Александр Кравцов көшесi
ул. Александра Кравцова
Нуринский к-сі
Тұрар Рысқұлов көшесi
ул. Турара Рыскулова
Красноармейский к-сі
Бейбiтшiлiк көшесi
ул. Бейбитшилик
Мир к-сі
Қарасай батыр көшесi
ул. Карасай батыра
Первомайский к-сі
Шабал Бейсекова көшесi
ул. Шабал Бейсековой
Рабочий к-сі
Ахмет Жұбанов көшесi
улица Ахмета Жубанова
Лихачев к-сі
Қошке Кемеңгерұлы көшесi
ул. Кошке Кеменгерулы              
Лесозаводской к-сі
Бақтыораз Бейсекбаев көшесi
ул. Бактыораза Бейсекбаева
Жуковский к-сі
Евгений Брусловский көшесi
ул. Евгения Брусиловского
Красная Крест к-сі
Жұмабек Ташенов көшесi
ул. Жумабека Ташенова
Полевой к-сі
Таха Хусейн көшесi
ул. Таха Хусейна
Асфальтовый қысқа к-сі
Академик К. Скрябин бульвары
бульвар академика К. Скрябина
Заводской желекжолы
Мақтұмқұлы көшесi
ул. Махтумкулы
Строительный к-сі
Луи Пастер көшесi
ул. Луи Пастера
Энгельс к-сі
Әнуар Әлiмжанов көшесi
ул. Ануара Алимжанова
Щербаков к-сі
Iлияс Есенберлин көшесi
ул. Ильяса Есенберлина
“Спутник” дүкенiнен көшесiне дейiнгi Ақжайық көшесiнiң учаскесi
Нұрғиса Тiлендиев даңғылы
пр. Нургисы Тлендиева
Астраханское шоссе
Қабанбай батыр көшесi
ул. Кабанбай батыра
Рождественская трасса
Қайрат Рысқұлбеков көшесi
ул. Кайрата Рыскулбекова
Республикалық гвардияның әскери бөлiмi орналасқан аудандағы шағын аудандар арасындағы жаңа көше
Ғабит Мүсiрепов көшесi
ул. Габита Мусрепова
“Әл-Фараби” шағын ауданындағы орамдар арасындағы жаңа көше
Ғабиден Мұстафин көшесi
ул. Габидена Мустафина
9 шағын аудан мен аз қабатты құрылыстар аралығындағы жаңа көше
Әубәкiр Ысмайылов көшесi
ул. Аубакира Исмаилова
Есенберлин к-сі (Республика даңғылынан бастап Бараев көшесiне дейiн)
Иманжүсiп Құтпанов көшесi
ул. Иманжусипа Кутпанова
Линейний к-сі
Елубай Тайбеков көшесi
ул. Елубая Тайбекова
Березовый к-сі
Жанайдар Жирентаев көшесi
ул. Жанайдара Жирентаева
№ 4 және № 5 шағын аудандар арасындағы көше
Көшек батыр көшесi
ул. Кошек батыра
Шұбар-3 шағын ауданындағы № 29
30
39 жер учаскелерiне жататын жаңа көше
Әлкей Марғұлан көшесi
ул. Алькея Маргулана
Тепличный к-сі
Мұқағали Мақатаев көшесi
ул. Мукагали Макатаева
Береговой к-сі
Мұқан Төлебаев көшесi
ул. Мукана Тулебаева
Қарағанды тас жолы
Асқар Тоқпанов көшесi
ул. Аскара Токпанова
Садоводческий көшесi
Шәкен Айманов көшесi
ул. Шакена Айманова
Қазақ көшесi
Адольф Янушкевич көшесi
ул. Адольфа Янушкевича
Гумилев көшесiнен басталып
Абай даңғылынан жалғасқан Циолковский көшесiнiң бастапқы бөлiгi
Жаңатай Шәрденов көшесi
ул. Жанатая Шарденова
Теневой көшесi
Гейдар Әлиев көшесi
ул. Гейдара Алиева
Торговый көшесi
Нұртас Оңдасынов көшесi
ул. Нуртаса Ондасынова
Изумрудный көшесi
Бауыржан Момышұлы даңғылы
проспект  Бауыржана Момышулы
13-магистральды автожолы
Бiрiншi Алматы көшесi
ул. Первая Алматинская
Алматы көшесiнiң № 55 үйден басталып
№ 7б үйге дейiн жалғасқан бөлiгi
Екiншi Алматы көшесi
ул. Вторая Алматинская
Алматы көшесiнiң № 49 үйден басталып
№ 1 үйге дейiн жалғасқан бөлiгi
Шалқар көшесi
ул. Шалкар
Железнодорожный кентiнде құрылыс монтаждау басқармасына параллель орналасқан жаңа көше
Бiрлiк көшесi
ул. Бирлик
Железнодорожный кентiндегi Бөгенбай көшесiнен басталатын тас жолға параллель орналасқан жаңа көше
Бiрiншi Алматы қысқа көшесi
переулок Первый Алматинский
Алматы көшесiнiң № 46 үйден басталып
№ 62 үйге дейiн жалғасқан бөлiгi
Екiншi Алматы қысқа көшесi
переулок Второй Алматинский
Алматы көшесiнiң № 30б үйден басталып
№ 10б үйге дейiн жалғасқан бөлiгi
Реттiк нөмiр берiлдi. Оңтүстiк-шығыс ауданы тұрғын үй алабының 122 көшесiне
Бөгенбай батыр даңғылы Бөгенбай даңғылы
Қабанбай батыр даңғылы Қабанбай даңғылы
Сарыарқа даңғылы Сары Арқа көшесi
“Әл-Фараби” шағын ауданы
мкр. Аль-Фараби
Восточный шағ. ауд.
“Целинный” шағын ауданы
мкр. Целинный
“А” шағ. ауд.
“Алатау” шағын ауданы
мкр. “Алатау”
 “Б” шағ. ауд.
Көктем көшесi ул. Коктем   Шұбар кентiндегi бұрынғы жылыжай кешенiнiң орнындағы жаңа көше
“Қараөткел” шағын ауданы Племстанция ауданындағы жаңа ауыл
“Самал” шағын ауданы Республика даңғылы бойында салынған тұрғын үй алабы
Көктал кентi Киров кентi
Жаңадан «Железнодорожный», «Промышленный», «Пригородный», «Интернациональный», «Өндiрiс» кенттерi ашылды.  
Ақмола көшесi ул. Акмола Жаңа көше
Ұлытау көшесi ул. Улытау Жаңа көше
Наурыз көшесi ул. Наурыз Жаңа көше
Дулат Бабатайұлы көшесi
ул. Дулата Бабатайулы
Пролетарский көшесi
Баршын көшесі
ул. Баршын
№ 4 көше
Құланөтпес көшесі
ул. Куланотпес
№ 5 көше
Ақбұлақ көшесі
ул. Акбулак
№ 6 көше
Тарбағатай көшесі
ул. Тарбагатай
№ 7 көше
Сарыағаш көшесі
ул. Сарыагаш
№ 8 көше
Моншақты көшесі
ул. Моншакты
№ 9 көше
Қарасу көшесі
ул. Карасу
№ 10 көше
Мыңжылқы көшесі
ул. Мынжылкы
№ 13 көше
Мойылды көшесі
ул. Мойылды
№ 14 көше
Сарыөзен көшесі
ул. Сарыозен
№ 15 көше
Зайсан көшесі
ул. Зайсан
№ 16 көше
Ақсуат көшесі
ул. Аксуат
№ 17 көше
Қима көшесі
ул. Кийма
№ 18 көше
Ақсу көшесі
ул. Аксу
№ 20 көше
Жарқайың көшесі
ул. Жаркайын
№ 21 көше  
Торғай көшесі
ул. Торгай
№ 22 көше
Шаңтөбе көшесі
ул. Шантобе
№ 23 көше
Маятас көшесі
ул. Маятас
№ 24 көше
Бостандық көшесі
ул. Бостандык
№ 25 көше
Қызбел көшесі
ул. Кызбел
№ 26 көше
Арқалық көшесі
ул. Аркалык
№ 28 көше
Айдарлы көшесі
ул. Айдарлы
№ 29 көше
Тастақ көшесі
ул. Тастак
№ 30 көше
Жезді  көшесі
ул. Жезды
№ 31 көше
Ақтөбе көшесі
ул. Актобе
№ 32 көше
Айыртау көшесі
ул. Айыртау
№ 34 көше
Саумалкөл көшесі
ул. Саумалколь
№ 35 көше
Құсмұрын көшесі
ул. Кусмурын
№ 36 көше
Балқаш көшесі
ул. Балкаш
№ 37 көше
Ордабасы көшесі
ул. Ордабасы
№ 38 көше
Амантоғай көшесі
ул. Амантогай
№ 39 көше
Ардагерлер көшесi
ул. Ардагерлер
Целинный көшесi
Қайыңды көшесi
ул. Кайынды
Спортивный көшесi
Сұлукөл көшесі
ул. Сулуколь
Олимпийский көшесi
Болашақ көшесi
ул. Болашак
Новый көшесi
Көкжиек көшесi
ул. Кокжиек
9  пятилетка көшесi
Байқоңыр көшесi
ул. Байконыр
Гагарин көшесi
Жетiсу көшесi
ул. Жетысу
Набережный көшесi
Өркен көшесi
ул. Оркен
Школьный көшесi
Ақтау көшесi
ул. Актау
Октябрь көшесi
Нарын көшесi
ул. Нарын
Коммунистический көшесi
Шұғыла көшесi
ул. Шугыла
Лесной көшесi
Шыңғыстау көшесi
ул. Шынгыстау
Темiржолшылар кентi көшесі
Көктал көшесi
ул. Коктал
Придорожный көшесi
Аққорған көшесi
ул. Аккорган
Новостройка көшесi
Жаңақоныс көшесi
ул. Жанаконыс
Молодежный көшесi
Алмалық көшесі
ул. Алмалык
Садовый көшесі мен Победа көшесі біріктірілді
Нұра қысқа көшесi
переулок Нура
№ 1  қысқа көше
Жұмбақтас қысқа көшесi
переулок Жумбактас
№ 2  қысқа көше
Шымбұлақ қысқа көшесi
переулок Шымбулак
№ 3  қысқа көше
Көктөбе қысқа көшесi
переулок Коктобе
№ 4  қысқа көше
Келешек қысқа көшесi
переулок Келешек
№ 5  қысқа көше
Береке қысқа көшесi
переулок Береке
№ 6  қысқа көше
Талас қысқа көшесi
переулок Талас
№ 7  қысқа көше
Тайтөбе қысқа көшесi
переулок Тайтобе
№ 8  қысқа көше
Жаркөл қысқа көшесi
переулок Жарколь
№ 9  қысқа көше
Бидайық қысқа көшесi
переулок Бидайык
№ 10 қысқа көше
Аққайың қысқа көшесi
переулок Аккайын
№ 11 қысқа көше
Қызылсу көшесі
ул. Кызылсу
1-ші Суворов  көшесi
Көктерек көшесi
ул. Коктерек
Қазақстан көшесi
Оқжетпес көшесi
ул. Окжетпес
Новый көшесi
Жалын көшесі
ул. Жалын
Ушаков көшесi
Бесағаш көшесi
ул. Бесагаш
Аграрный көшесi
Рауан қысқа  көшесi
переулок Рауан
Связистер қысқа көшесі
Шiлiктi қысқа  көшесi
переулок Шиликты
Герцен қысқа көшесi
Құрақты қысқа көшесі
переулок Куракты
Суворов қысқа көшесі
Тобыл қысқа көшесі
переулок Тобыл
Кутузов қысқа көшесі
Ойыл көшесі
ул. Ойыл
Квартальный көшесі
Шет көшесі
ул. Шет
Крайний көшесі
Киелісай көшесі
ул. Киелісай
Бородин көшесі
Ынталы көшесі
ул. Ынталы
Магнитогорский көшесі
Көксеңгір көшесі
ул. Көксеңгір
15-Горем көшесі
Мұнайшылар көшесі
ул. Мұнайшылар
Нефтяниктер көшесі
Ақсай көшесі
ул. Ақсай
Бетонный көшесі
Өзен көшесі
ул. Өзен
Озерный көшесі
Жаңажол көшесі
ул. Жаңажол
Дорожный көшесі
Ақжол көшесі
ул. Ақжол
Угольный көшесі
Ынтымақ көшесі
ул. Ынтымақ
Паровозный көшесі
Өндіріс көшесі
ул. Өндіріс
Северное тас жолы көшесі
Саржайлау көшесі
ул. Саржайлау
Степной көшесі
Игілік көшесі
ул. Игілік
Ленинаканский көшесі
Төңкеріс көшесі
ул. Төңкеріс
Танкериский көшесі
Майтөбе көшесі
ул. Майтөбе
Воронежский көшесі
Тайбурыл көшесі
ул. Тайбурыл
Курский көшесі
Ағадыр көшесі
ул. Ағадыр
Тульский көшесі
Ақшағыл көшесі
ул. Ақшағыл
Челябинский көшесі
Шиелі көшесі
ул. Шиелі
Л. Чайкина көшесі
Сарықұм көшесі
ул. Сарықұм
Калужский көшесі
Талғар көшесі
ул. Талғар
Рязанский көшесі
Кеңшағыл көшесі
ул. Кеңшағыл
ВРЗ көшесі
Тасқұдық көшесі
ул. Тасқұдық
Тройцкий көшесі
Кеншілер көшесі
ул. Кеншілер
Шахтерский көшесі
Айнатас көшесі
ул. Айнатас
1-Кирпичный завод көшесі
Жасыл көшесі
ул. Жасыл
5-Кирпичный завод көшесі
Балықты көшесі
ул. Балықты
6-Кирпичный завод көшесі
Қамысты көшесі
ул. Қамысты
Гидростроительдер көшесі
Бестөбе көшесі
ул. Бестөбе
Бестюбинский көшесі
Кентау көшесі
ул. Кентау
Орский көшесі
Ақбидай көшесі
ул. Ақбидай
Складской көшесі
Сандықтас қысқа көшесі
переулок Сандықтас
Кирпичный қысқа көшесі
Аршалы қысқа көшесі
переулок Аршалы
Глинка қысқа көшесі
Қатаркөл қысқа көшесі
переулок Қатаркөл
Кольцов қысқа көшесі
Қостанай қысқа көшесі
переулок Қостанай
Кустанайский қысқа көшесі
Көкшетау қысқа көшесі
переулок Көкшетау
Кокчетавский қысқа көшесі
Ырыс қысқа көшесі
переулок Ырыс
Шолохов қысқа көшесі
Жетісай қысқа көшесі
переулок Жетісай
Малахов қысқа көшесі
Бейнеу қысқа көшесі
переулок Бейнеу
Матросов қысқа көшесі
Елек қысқа көшесі
переулок Елек
Орский қысқа көшесі
Қызылжар қысқа көшесі
переулок Қызылжар
Петропавловский қысқа көшесі
Сарыадыр қысқа көшесі
переулок Сарыадыр
Школьный қысқа көшесі
Қарағайлы қысқа көшесі
переулок Қарағайлы
Вагонный қысқа көшесі
Шаған қысқа көшесі
переулок Шаған
Путейский қысқа көшесі
Гүлдала қысқа көшесі
переулок Гүлдала
Луговой қысқа көшесі
Қайрақты қысқа көшесі
переулок Қайрақты
Карьерный қысқа көшесі
Кербұлақ қысқа көшесі
переулок Кербұлақ
Широкий қысқа көшесі
Көктамыр қысқа көшесі
переулок Көктамыр
Арматурный қысқа көшесі
Жазық қысқа көшесі
переулок Жазық
Лесозаводской қысқа көшесі
Аққайың қысқа көшесі
переулок Аққайың
Крайний қысқа көшесі
Бестау қысқа көшесі
переулок Бестау
Бородин қысқа көшесі
Гүлзар қысқа көшесі
переулок Гүлзар
Степной қысқа көшесі
Теңіз қысқа көшесі
переулок Теңіз
Л. Чайкина қысқа көшесі
Теректі тұйық көшесі
тупик Теректі
ФЗО тұйық көшесі
Балтакөл тұйық көшесі
тупик Балтакөл
Узкий тұйық көшесі
Ақпан тұйық көшесі
тупик Ақпан
Ремонтный тұйық көшесі
Көкжазық көшесі
ул. Көкжазық
Степной көшесі
Екібастұз көшесі
ул. Екібастұз
Советский көшесі
Ащысай көшесі
ул. Ащысай
Линейный көшесі
Ақжар көшесі
ул. Ақжар
Ленин көшесі
Ақмешіт көшесі
ул. Ақмешіт
Қазақ көшесі
Иманақ көшесі
ул. Иманақ
Бөгенбай көшесі
Ақтасты көшесі
ул. Ақтасты
Абай көшесі
Керегетас көшесі
ул. Керегетас
Безымянный көшесі
Шарбақты көшесі
ул. Шарбақты
Юбилейный көшесі
Атамұра көшесі
ул. Атамұра
Хлебоприемный көшесі
Көкарал көшесі
ул. Көкарал
Геологический көшесі
Бәйшешек  көшесі
ул. Бәйшешек
Весенний көшесі
Көкжелек көшесі
ул. Көкжелек
Зеленый көшесі
Бастөбе көшесі
ул. Бастөбе
2-Алейников көшесі
Қарасу көшесі
ул. Қарасу
2-Хлебоприемный көшесі
Мереке көшесі
ул. Мереке
Мир көшесі
Армандастар көшесі
ул. Армандастар
Молодежный көшесі
Көксай көшесі
ул. Көксай
Зеленый көшесі
Кеңтүбек көшесі
ул. Кеңтүбек
Микрорайон көшесі
Қаражал көшесі
ул. Қаражал
Қарағанды көшесі
Алтындала көшесі
ул. Алтындала
Новый көшесі
Аралқұм көшесі
ул. Аралқұм
Степной көшесі
Нұрлыжол көшесі
ул. Нұрлыжол
Школьный көшесі
Өркениет көшесі
ул. Өркениет
Пришкольный көшесі
Құрылысшылар көшесі
ул. Құрылысшылар
Строительный көшесі
Көлсай көшесі
ул. Көлсай
Речной көшесі
Жағажай көшесі
ул. Жағажай
Набережный көшесі
Қарқара қысқа көшесі
переулок Қарқара
Молодежный қысқа көшесі
Майбалық қысқа көшесі
переулок Майбалық
Зеленый қысқа көшесі
Ұлан қысқа көшесі
переулок Ұлан
Пришкольный қысқа көшесі
Бастау көшесі
ул. Бастау
Центральный көшесі
Алакөл көшесі
ул. Алакөл
Набережный көшесі
Асқартау көшесі
ул. Асқартау
Садовый көшесі
Бақанас көшесі
ул. Бақанас
Экспериментальный көшесі
Жаңатұрмыс көшесі
Ул. Жаңатұрмыс
Бөгенбай көшесі
Шапағат көшесі
ул. Шапағат
Набережный көшесі
Атақоныс көшесі
ул. Атақоныс
Мир көшесі
Көксу көшесі
ул. Көксу
Речной көшесі
Ақниет көшесі
ул. Ақниет
Юбилейный көшесі
Еңбекшілер көшесі
ул. Еңбекшілер
Трудовой көшесі
Үшкөпір көшесі
ул. Үшкөпір
Строительный көшесі
Ақселеу көшесі
ул. Ақселеу
Степной көшесі
Орал көшесі
ул. Орал
Садовый көшесі
Қаратөбе көшесі
ул. Қаратөбе
Некрасов көшесі
Аққұм көшесі
ул. Аққұм
Ленин көшесі
Ұшқыштар көшесі
ул. Ұшқыштар
Гагарин көшесі
Жиделі көшесі
ул. Жиделі
9 май көшесі
Ақжан көшесі
ул. Ақжан
Школьный көшесі
Жайсаң көшесі
ул. Жайсан
Октябрьский көшесі
Ақкемер көшесі
ул. Ақкемер
Р. Люксембург көшесі
Мұғалжар көшесі
ул. Мұғалжар
К. Маркс көшесі
Болашақ көшесі
ул. Болашақ
Школьный көшесі
Айнабұлақ көшесі
ул. Айнабұлақ
Строительный көшесі
Сарытоғай көшесі
ул. Сарытоғай
Советский көшесі
Матай көшесі
ул. Матай
Атаусыз көше
Арнасай көшесі
ул. Арнасай
Комсомольский көшесі
Тәуелсіздік көшесі
ул. Тәуелсіздік
№ 1 көше
Достық көшесі
ул. Достық
№ 2 көше
Сарайшық көшесі
ул. Сарайшық
№ 12 көше
Алматы көшесі
ул. Алматы
№ 19а көше
Сығанақ көшесі
ул. Сығанақ
№ 19 магистраль
Ақмешіт көшесі
ул. Ақмешіт
№ 33 көше
Түркістан көшесі
ул. Түркістан
№ 34 көше
Орынбор көшесі
Ул. Орынбор
№ 35 көше
Сауран көшесі
ул. Сауран
№ 78 көше
Шәмші Қалдаяқов көшесі
ул. Шәмші Қалдаяқов
№ 23-1 көше
Жұмекен Нәжімеденов көшесі
ул. Жұмекен Нәжімеденов
№ 23-11 көше
Шәкәрім Құдайбердіұлы даңғылы
проспект Шәкәрім Құдайбердіұлы
Ақбұлақ өзені арқылы өтетін (көпірден кейінгі) Абай даңғылының жалғасына
күйші Дина көшесі
ул. күйші Дина
Манас көшесінен басталатын және «Әл-Фараби» шағын ауда-нынан аяқталатын атаусыз көше
оңтүстік-шығыс тұрғын алабы  (сол жақ) бойынша Алматы ауданы бойынша
Қозыбасы көшесі
ул. Қозыбасы
№ 2 көше
Қаратау көшесі
ул. Қаратау
№ 3 көше
Хантау көшесі
ул. Хантау
№ 4 көше
Ақарыс көшесі
ул. Ақарыс
№ 5 көше
Бекарыс көшесі
ул. Бекарыс
№ 6 көше
Жанарыс көшесі
ул. Жанарыс
№ 7 көше
Жаркент көшесі
ул. Жаркент
№ 8 көше
Бурабай көшесі
ул. Бурабай
№ 9 көше
Жайық көшесі
ул. Жайық
№ 10 көше
Ертіс көшесі
ул. Ертіс
№ 11 көше
Бұқтырма көшесі
ул. Бұқтырма
№ 12 көше
Есіл көшесі
ул. Есіл
№ 13 көше
Шу көшесі
ул. Шу
№ 14 көше
Лепсі көшесі
ул. Лепсі
№ 15 көше
Іле көшесі
ул. Іле
№ 16 көше
Сілеті көше
ул. Сілеті
№ 17 көше
Ырғыз көшесі
ул. Ырғыз
№ 18 көше
Еділ көшесі
ул. Еділ
№ 19 көше
Қаратал көшесі
ул. Қаратал
№ 36 көше
Дегерес орамы
переулок Дегерес
№ 1 қысқа көше
Дегелең орамы
переулок Дегелең
№ 2 қысқа көше
Аламан орамы
переулок Аламан
№ 3 қысқа көше
Тұлпар орамы
переулок Тұлпар
№ 4 қысқа көше
тұрғын алабының (оң жақ) оңтүстік-шығыс
Қобыланды батыр көшесі
ул. Қобыланды батыр
№ 1 көше
Ер Тарғын көшесі
ул. Ер Тарғын
№ 20 көше
Ер Қосай көшесі
ул. Ер Қосай
№ 21 көше
Ер Көкше көшесі
ул. Ер Көкше
№ 22 көше
Жалаңтөс көшесі
ул. Жалаңтөс
№ 23 көше
Арқайым көшесі
ул. Арқайым
№ 24 көше
Жаңаарқа көшесі
ул. Жаңаарқа
№ 25 көше
Бесшалқар көшесі
ул. Бесшалқар
№ 26 көше
Қоңыраулы көшесі
ул. Қоңыраулы
№ 27 көше
Қордай көшесі
ул. Қордай
№ 28 көше
Түлкібас көшесі
ул. Түлкібас
№ 29 көше
Мойынты көшесі
ул. Мойынты
№ 30 көше
Баянтау көшесі
ул. Баянтау
№ 31 көше 
Бөрілі көшесі
ул. Бөрілі
№ 32 көше
Сарқан көшесі
ул. Сарқан
№ 33 көше
Сұлутөбе көшесі
ул. Сұлутөбе
№ 34 көше
Құмкент көшесі
ул. Құмкент
№ 35 көше
Үштөбе көшесі
ул. Үштөбе
№ 37 көше
Айнакөл көшесі
ул. Айнакөл
№ 38 көше
Обаған көшесі
ул. Обаған
№ 39 көше
Таскескен көшесі
ул. Таскескен
№ 40 көше
Балқантау көшесі
ул. Балқантау
№ 41 көше
Жанкент көшесі
ул. Жанкент
№ 42 көше 
Қызыл көшесі
ул. Қызыл
№ 43 көше
Талғар көшесі
Ул. Талғар
№ 44 көше
Бағаналы көшесі
ул. Бағаналы
№ 45 көше
Сырымбет көшесі
ул. Сырымбет
№ 46 көше
Ошақты көшесі
ул. Ошақты
№ 47 көше
Зеренді көшесі
ул. Зеренді
№ 48 көше
Берен көшесі
ул. Берен
№ 49 көше
Кеген көшесі
ул. Кеген
№ 50 көше
Аршын көшесі
ул. Аршын
№ 51 көше
Кеңгір көшесі
ул. Кеңгір
№ 52 көше
Марқакөл көшесі
ул. Марқакөл
№ 53 көше
Сарыкөл көшесі
ул. Сарыкөл
№ 54 көше
Ақсу-Аюлы көшесі
ул. Ақсу-Аюлы
№ 55 көше
Құндызды көшесі
ул. Құндызды
№ 56 көше
Қарқабат  көшесі
ул. Қарқабат
№ 57 көше
Қалба көшесі
ул. Қалба
№ 58 көше
Арғанаты көшесі
ул. Арғанаты
№ 59 көше
Балбырауын көшесі
ул. Балбырауын
№ 60 көше
Қарасаз көшесі
ул. Қарасаз
№ 61 көше
Майқайың көшесі
ул. Майқайың
№ 62 көше
Дауылпаз көшесі
ул. Дауылпаз
№ 63 көше
Балталы көшесі
ул. Балталы
№ 64 көше
Шертер көшесі
ул. Шертер
№ 65 көше
Ақыртас көшесі
ул. Ақыртас
№ 66 көше
Масаты көшесі
ул. Масаты
№ 112 көше
Қобыз көшесі
Ул. Қобыз
№ 116 көше
Отыкен көшесі
ул. Отыкен
№ 119 көше
Орхон көшесі
ул. Орхон
№ 125 көше
Енесай көшесі
ул. Енесай
№ 130 көше
Бесбалық көшесі
ул. Бесбалық
№ 132 көше
Арал орамы
переулок Арал
№ 5 қысқа көше
Қызан орамы
переулок Қызан
№ 6 қысқа көше
Теміртау орамы
переулок Теміртау
№ 7 қысқа көше
Қызылкөл орамы
переулок Қызылкөл
№ 8 қысқа көше
Шаттық орамы
переулок Шаттық
№ 9 қысқа көше
Ақшатау орамы
переулок Ақшатау
№ 10 қысқа көше
Ақкөл орамы
переулок Ақкөл
№ 11 қысқа көше
Шабыт орамы
переулок Шабыт
№ 12 қысқа көше
Алмалы орамы
переулок Алмалы
№ 13 қысқа көше
Сартау орамы
переулок Сартау
№ 14 қысқа көше
Шырайлы орамы
переулок Шырайлы
№ 15 қысқа көше
Сайрам орамы
переулок Сайрам
№ 16 қысқа көше
Мерей орамы
переулок Мерей
№ 17 қысқа көше
Керуен орамы
пер. Керуен
№ 18 қысқа көше
Жаңаөзен орамы
переулок Жаңаөзен
№ 19 қысқа көше
Кемел орамы
переулок Кемел
№ 20 қысқа көше
Ақберен орамы
переулок Ақберен
№ 21 қысқа көше
Нұрлы орамы
переулок Нұрлы
№ 22 қысқа көше
Кәусар орамы
переулок Кәусар
№ 23 қысқа көше
Жайдарман орамы
переулок Жайдарман
№ 24 қысқа көше
Тарлан орамы
переулок Тарлан
№ 25 қысқа көше
Көкпар орамы
переулок Көкпар
№ 26 қысқа көше
Ақсұңқар орамы
переулок Ақсұңқар
№ 27 қысқа көше
Қызылқұм орамы
переулок Қызылқұм
№ 28 қысқа көше
Көкорай орамы
переулок Көкорай
№ 29 қысқа көше
Арқат орамы
переулок Арқат
№ 30 қысқа көше
Келес орамы
переулок Келес
№ 31 қысқа көше
Мұғалжар орамы
переулок Мұғалжар
№ 124 қысқа көше
Сарыағаш орамы
переулок Сарыағаш
№ 131 қысқа көше
Саян орамы
переулок Саян
№ 139 қысқа көше
алабы бойынша: «Комсомольский» тұрғын
Мәриям Жагорқызы көшесі
ул. Мәриям Жагорқызы
№ 74 көше
Қыз Жібек көшесі
ул. Қыз Жібек
№ 82 көше
Айша бибі көшесі
ул. Айша бибі
№ 84 көше
Ақын Сара көшесі
ул. Ақын Сара
№ 98 көше
Ақжүніс көшесі
ул. Ақжүніс
№ 100 көше
Айман-Шолпан көшесі
ул. Айман-Шолпан
№ 102 көше
Жұбан ана көшесі
ул. Жұбан ана
№ 118 көше
Қарашаш ана көшесі
ул. Қарашаш ана
№ 122 көше
Домалақ ана көшесі
ул. Домалақ ана
№ 129 көше
Ұлбике ақын көшесі
ул. Ұлбике ақын
№ 136 көше
Баян сұлу көшесі
ул. Баян сұлу
№ 154 көше
Ләйлі-Мәжнүн көшесі
ул. Ләйлі-Мәжнүн
№ 169 көше
Айғаным көшесі
ул. Айғаным
№ 171 көше
Ұмай ана көшесі
ул. Ұмай ана
№ 173 көше
Тұмар ханым көшесі
ул. Тұмар ханым
№ 174 көше
Ақбаян көшесі
ул. Ақбаян
Тихий көшесі
Қалқаман-Мамыр орамы
переулок Қалқаман-Мамыр
№ 175 қысқа көше
Ұлпан орамы
переулок Ұлпан
№ 176 қысқа көше
Қорған орамы
переулок Қорған
№ 177 қысқа көше
Алаш тас жолы
шоссе Алаш
Софиев тас жолы
Қарқаралы тас жолы
шоссе Қарқаралы
Рожденственский тас жолы (айналмадан кейін аэропортқа дейінгі бөлігі)
«Жастар» шағын ауданы
мкр. «Жастар»
«Молодежный» шағын ауданы
Ғұмар Қараш көшесі
ул. Ғұмар Қараш
Акмолинский көшесі
алабы бойынша: «Железнодорожный» тұрғын
Орбұлақ көшесі
ул. Орбұлақ
Ақмешіт көшесі
алабы бойынша: «Пригородный» тұрғын
Беласар көшесі
ул. Беласар
Болашақ көшесі
Нәзір Төреқұлұлы көшесі
ул. Нәзір Төреқұлұлы
Вокзальный көшесі
Маржансу көшесі
ул. Маржансу
Встреча көшесі
Қыранқия орамы
переулок Қыранқия
Вячеславский қысқа көшесі
Асанқайғы көшесі
ул. Асанқайғы
Н. Гастелло көшесі
Шідерті орамы
переулок Шідерті
Г. Димитров қысқа көшесі
Ақкент орамы
переулок Ақкент
В. Жуковский қысқа көшесі
Ноғайлы көшесі
ул.  Ноғайлы
Зеленый берег көшесі
Қарауыл көшесі
ул. Қарауыл
Зеленый переезд көшесі
Ағыбай батыр көшесі
ул. Ағыбай батыра
Интернациональный көшесі
Құлынды көшесі
ул. Құлынды
Летний көшесі
Құмбел көшесі
ул. Құмбел
Лётный көшесі
Абыралы орамы
переулок Абыралы
С. Лазо қысқа көшесі
Наркескен көшесі
ул. Наркескен
Майский көшесі
Қарасақал Ерімбет көшесі
ул. Қарасақал Ерімбет
Марсовый көшесі
Еренқабырға көшесі
ул. Еренқабырға
Милосердие көшесі
Қажымұқан көшесі
ул. Қажымұқан
Қ. Мұңайтпасов көшесі
Николай Хлудов көшесі
ул. Николай Хлудов
Ф. Моос көшесі
Рамазан көшесі
ул. Рамазан
Набережный көшесі
Тобылғысай көшесі
ул. Тобылғысай
Новолунный көшесі
Атасу көшесі
ул. Атасу
Планетный көшесі
Ай-Таңсық көшесі
ул. Ай-Таңсық
Радужный көшесі
Күлтөбе орамы
переулок Күлтөбе
Районный қысқа көшесі
Адырна көшесі
ул. Адырна
Самоцветный көшесі
Әлімхан Ермеков көшесі
ул. Әлімхан Ермеков
Светлый көшесі
Өлеңті көшесі
ул. Өлеңті
Стартовый көшесі
Күлтегін орамы
переулок Күлтегін
Сенной қысқа көшесі
Мырзашөл орамы
переулок Мырзашөл
Советская армия қысқа көшесі
Сұлтанбек Қожанұлы көшесі
ул. Сұлтанбек Қожанұлы
В. Терешкова көшесі
Босаға көшесі
ул. Босаға
Тополиный көшесі
Жетіген көшесі
ул. Жетіген
2-Угольный көшесі
Өріс көшесі
ул. Өріс
Узорный көшесі
Ілияс Жансүгірұлы көшесі
ул. Ілияс Жансүгірұлы
Училищный көшесі
Шара Жиенқұлова көшесі
ул. Шара Жиенқұлова
Д. Фурманов көшесі
Құлагер көшесі
ул. Құлагер
ХПП көшесі
Аңырақай көшесі
ул. Аңырақай
К. Цеткина көшесі
Балауса көшесі
ул. Балауса
Цветочный көшесі
Алпамыс батыр көшесі
ул. Алпамыс батыр
Центральный көшесі
Қобда орамы
переулок Қобда
Энергетиктер қысқа көшесі
Жігер орамы
переулок Жігер
Юбилейный қысқа көшесі
алабы бойынша: «Шұбар» тұрғын
Темірқазық көшесі
ул. Темірқазық
30 лет Космонавтики көшесі
Меркі көшесі
ул. Меркі
Мереке көшесі
Халел Досмұхамедұлы көшесі
ул. Халел Досмұхамедұлы
Перспективный көшесі
алабы бойынша: «Промышленный» тұрғын
Мұстафа Шоқай көшесі
ул. Мұстафа Шоқай
Перспективный көшесі
Шалкөде көшесі
ул. Шалкөде
30 лет Целины көшесі
Наурызым орамы
переулок Наурызым
№ 142 қысқа көше
алабы бойынша: «Энергетик» тұрғын
Қызылой көшесі
ул. Қызылой
Инициативный көшесі
Белжайлау көшесі
ул. Белжайлау
Энергетиктер көшесі
алабы бойынша: «Тельман» тұрғын
Қоңырөлең көшесі
ул. Қоңырөлең
К. Маркс көшесі
Бейімбет Майлин көшесі
ул. Бейімбет Майлин
А.Вавилов көшесі және оңтүстік-шығыс тұрғын үй алабындағы № 106 көше біріктірілді
Александр Пушкин көшесі
ул. Александра Пушкин
Л. Гумилев пен А. Можайский көшесі біріктірілді
Мағжан Жұмабаев даңғылы
проспект Мағжан Жұмабаев
№ 1 даңғыл мен М. Жұмабаев көшесі біріктірілді
Манас даңғылы
проспект Манас
№ 3 даңғыл мен Манас көшесі біріктірілді
ауданы бойынша: «Сарыарқа»
«Үркер» шағын ауданы
мкр. «Үркер»
«Ильинка» тұрғын алабының оңтүстік-шығыс бөлігі
Тұран даңғылы
проспект Тұран
Есіл өзені арқылы өтетін (көпірден кейінгі) Сарыарқа даңғылының жалғасы
Қарлығаш көшесі
ул. Қарлығаш
Л. Андреев көшесі
Мойнақ орамы
переулок Мойнақ
Аққайың қысқа көшесі
Тамшалы көшесі
ул. Тамшалы
А. Беляков көшесі
Керегетас көшесі
ул. Керегетас
Н. Бауман көшесі
Ақбастау орамы
переулок Ақбастау
Братский қысқа көшесі
Жезкиік орамы
переулок Жезкиік
П. Боровской қысқа көшесі
Фахд бен Абдул Азиз көшесі
ул. Фахд бен Абдул Азиз
Вагонный көшесі
Тасбұлақ орамы
переулок Тасбұлақ
В. Вересаев қысқа көшесі
Арақарағай орамы
переулок Арақарағай
Вагоноремонтный қысқа көшесі
Ақсу-Жабағылы көшесі
ул. Ақсу-Жабағылы
Ф. Глинки көшесі
Сыдық Мұхамеджанов көшесі
ул. Сыдық Мұхамеджанов
Героев Краснодон көшесі
Қазығұрт көшесі
ул. Қазығұрт
Деповский көшесі
Ықылас Дүкенұлы көшесі
ул. Ықылас Дүкенұлы
Дружба көшесі
Әбубәкір Диваев көшесі
ул. Әбубәкір Диваев
Ф. Дзержинский көшесі
Айдын орамы
переулок Айдын
Депутатский қысқа көшесі
Барқытбел орамы
переулок Барқытбел
Ф. Дзержинский қысқа көшесі
Домбыралы көшесі
ул. Домбыралы
Г. Димитров көшесі
Боталы көшесі
ул. Боталы
А. Жданов көшесі
Қапал көшесі
ул. Қапал
Е. Зайчукова көшесі
Жекебатыр көшесі
ул. Жекебатыр
Зеленая Аллея көшесі
Шерқала орамы
переулок Шерқала
Заводской қысқа көшесі
Шығанақ көшесі
ул. Шығанақ
Ишимский көшесі
Аспара көшесі
ул. Аспара
Г. Котовский көшесі
Бекетай көшесі
ул. Бекетай
З. Катченко көшесі
Үшқара көшесі
ул. Үшқара
Клубный көшесі
Василий Бартольд көшесі
ул. Василий Бартольд
М. Кутузов көшесі
Арқарлы көшесі
ул. Арқарлы
Кирпичный көшесі
Көкбастау көшесі
ул. Көкбастау
3-ші кірпіш зауыты көшесі
Байқадам көшесі
ул. Байқадам
7-ші кірпіш зауыты көшесі
Жалаулы орамы
переулок Жалаулы
Н. Крупсакя қысқа көшесі
Шыңтас орамы
переулок Шыңтас
Ф. Кривогуз қысқа көшесі
Шыңғырлау көшесі
ул. Шыңғырлау
Луговой көшесі
Алтынемел көшесі
ул. Алтынемел
К. Либкхнет көшесі
Жаһанша Досмұхамедұлы көшесі
ул. Жаһанша Досмұхамедұлы
Литейный көшесі
Ақбұғы көшесі
ул. Ақбұғы
Р. Люксембург көшесі
Жарсуат орамы
переулок Жарсуат
Локомативный қысқа көшесі
Қадырғали Жалайыри көшесі
ул. Қадырғали Жалайыри
9 Май көшесі
Бұланты көшесі
ул. Бұланты
И. Мичурин көшесі
Дулыға көшесі
ул. Дулыға
Металлистов көшесі
Қашаған көшесі
ул. Қашаған
Машинистов көшесі
Үшқиян көшесі
ул. Үшқиян
Д. Мануильский көшесі
Жұмат Шанин көшесі
ул. Жұмат Шанин
Молодежный көшесі
Мәскеу көшесі
ул. Мәскеу
Московский көшесі
Қалқаман көшесі
ул. Қалқаман
Мостовый көшесі
Қоянды орамы
переулок Қоянды
А. Марти қысқа көшесі
Атакент орамы
переулок Атакент
В. Малиновский қысқа көшесі
Орда көшесі
ул. Орда
А. Нахимов көшесі
Мұзтау көшесі
ул. Мұзтау
Овражный көшесі
Мыңарал көшесі
ул. Мыңарал
Одинцовых көшесі
Ақан сері көшесі
ул. Ақан сері
Оренбургский көшесі
Алқатерек орамы
переулок Алқатерек
Оренбургский қысқа көшесі
Медеу көшесі
ул. Медеу
А. Островский көшесі
Жеңіс даңғылы
проспект Жеңіс
Победа даңғылы
Тайсойған көшесі
ул. Тайсойған
А. Пархоменко көшесі
Ойжайлау көшесі
ул. Ойжайлау
Е. Пугачев көшесі
Ұланбел көшесі
ул. Ұланбел
Пекарни көшесі
Абат-Байтақ көшесі
ул. Абат-Байтақ
Проектный көшесі
Құсжолы көшесі
ул. Құсжолы
А. Попов көшесі
Ақсеңгір көшесі
ул. Ақсеңгір
Н. Пирогов көшесі
Айпара көшесі
ул. Айпара
Приречный көшесі
Оғыланды көшесі
ул. Оғыланды
Проектный көшесі
Ақмая орамы
переулок Ақмая
Пролетарский қысқа көшесі
Мақат көшесі
ул. Мақат
Первая Карьерная көшесі
Жосалы көшесі
ул. Жосалы
В. Рагузов көшесі
Жидебай көшесі
ул. Жидебай
А. Стаханов көшесі
Әулие ата көшесі
ул. Әулие ата
Сельский көшесі
Найзақара көшесі
ул. Найзақара
Совхозный көшесі
Аманқарағай көшесі
ул. Аманқарағай
Стадионный көшесі
Маралды орамы
переулок Маралды
Совхозный қысқа көшесі
Бесшатыр орамы
переулок Бесшатыр
Строителей қысқа көшесі
Шақпақ көшесі
ул. Шақпақ
Транспортный көшесі
Ыбырай Алтынсарин көшесі
ул. Ыбырай Алтынсарин
К. Тимирязев көшесі
Арқат орамы
переулок Арқат
Транспортный қысқа көшесі
Қырат орамы
переулок Қырат
Турбинный қысқа көшесі
Шыршық орамы
переулок Шыршық
Тепловозный қысқа көшесі
Саққорған орамы
переулок Саққорған
Ушаков қысқа көшесі
Әбдіғаппар Ділманов көшесі
ул. Әбдіғаппар Ділманов
М. Фрунзе көшесі
Сүмбе орамы
переулок Сүмбе
Н. Филатов қысқа көшесі
Берел көшесі
ул. Берел
Целинный көшесі
Өрнек көшесі
ул. Өрнек
В. Чкалов көшесі
Жерұйық көшесі
ул. Жерұйық
Н. Чернышевский көшесі
Бестерек көшесі
ул. Бестерек
В. Чапаев көшесі
Қырыққыз орамы
переулок Қырыққыз
С. Чернов қысқа көшесі
Сарыөзек көшесі
ул. Сарыөзек
Элеваторный көшесі
Қараой орамы
переулок Қараой
Элетровозный қысқа көшесі
Қамқалы орамы
переулок Қамқалы
№ 134 қысқа көше
Құмсуат орамы
переулок Құмсуат
№ 140 қысқа көше
Шарын орамы
переулок Шарын
№ 141 қысқа көше
алабы бойынша: «Өндіріс» тұрғын
Сүгір Әліұлы көшесі
ул. Сүгір Әліұлы
А. Даргомыжский көшесі
Үшқоңыр көшесі
ул. Үшқоңыр
З. Космодемьянская көшесі
Үстірт көшесі
ул. Үстірт
М. Кольцов көшесі
Бектау көшесі
ул. Бектау
О. Кошевой көшесі
Сусамыр көшесі
ул. Сусамыр
М. Лунин көшесі
Сартүбек көшесі
ул. Сартүбек
Павлодарский көшесі
Телжан Шонанұлы көшесі
ул. Телжан Шонанұлы
Самарқанд көшесі
Шардара көшесі
ул. Шардара
С. Тюленин көшесі
Ақжелкен көшесі
ул. Ақжелкен
Л. Шевцова көшесі
Найзатас орамы
переулок Найзатас
№ 138 қысқа көше
алабы бойынша: «Көктал» тұрғын
Кеңдала көшесі
ул. Кеңдала
ДСУ-450 көшесі
Күршім орамы
переулок Күршім
Новый қысқа көшесі
Ақтүбек орамы
переулок Ақтүбек
Пролетарский қысқа көшесі
Еңлік-Кебек көшесі
ул. Еңлік-Кебек
Садовый көшесі
Зеңгір көшесі
ул. Зеңгір
Спортивный көшесі
ауданы бойынша: «Қараөткел» шағын
Жылой көшесі
ул. Жылой
№ 36-1 көше
Аягөз көшесі
ул. Аягөз
№ 36-2 көше
Атырау көшесі
ул. Атырау
№ 36-3 көше
Манкент орамы
переулок Манкент
№ 36-4 қысқа көше
Шарбақкөл көшесі
ул. Шарбақкөл
№ 36-7 көше
Ерейментау көшесі
ул. Ерейментау
№ 36-9 көше
Машат орамы
переулок Машат
36-11 қысқа көше
Сұлутөр көшесі
ул. Сұлутөр
№ 36-12 көше
Имантау көшесі
ул. Имантау
№ 36-14 көше
Арна көшесі
ул. Арна
№ 36-15 көше
Күреңбел көшесі
ул. Күреңбел
№ 36-16 көше
Мәртөбе орамы
переулок Мәртөбе
№ 36-17 қысқа көше
Таңбалытас көшесі
ул. Таңбалытас
№ 76 көше
Бозарал көшесі
ул. Бозарал
№ 161 көше
Республика даңғылы
проспект Республики
Республика даңғылы мен А. Пушкин көшелері біріктірілді
Ілияс Есенберлин көшесі
ул. Ілияс Есенберлин
І. Есенберлин мен Ақжайық көшелері бірктірілді
Оқжетпес көшесі
ул. Оқжетпес
Оқжетпес, К. Станиславский және Бесағаш көшелері біріктірілді
Әлия Молдағұлова көшесі
ул. Әлия Молдағұлова
Қ. Жалайыри көшесі
Қоскөл көшесі
ул. Қоскөл
Ә. Молдағұлова көшесі
Шарль де Голль көшесі
ул. Шарль де Голль
№ 40-19 көше
Райымбек батыр көшесі
ул. Райымбек батыр
№ 23-12 көше
Қадырғали Жалайыри көшесі
ул. Қадырғали Жалайыри
№ 74 көше
Тарас Шевченко көшесі
ул. Тарас Шевченко
№ 103 көше
Тәуелсіздік даңғылы
Проспект Тәуелсіздік
Манас даңғылы
Манас көшесі
ул. Манас
Абылай хан даңғылынын бастап Мақтұмқұлы көшесіне дейінгі бөлігі
Дінмұхамед
улица Динмухамеда Кунаева
Тәуелсіздік көшесі
Байырқұм көшесі
улица Байырқұм
№ 96 көше
Ақсүмбе орамы
переулок Ақсүмбе
№ 91 қысқа көше
Созақ орамы
переулок Созақ
№ 144 қысқа көше
Егемен Қазақстан газеті көшесі
улица Егемен Қазақстан газеті
М. Ломоносов көшесі
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы көшесі
улица Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы
Үштөбе көшесі
Хайретдин Болғанбаев көшесі
улица Хайретдин Болғанбаев
№ 114 көше
Мұхамеджан Сералин көшесі
улица Мұхамеджан Сералин
№ 166 көше
Егінді орамы
переулок Егінді
№ 38 қысқа көше
Майлыкент орамы
Переулок Майлыкент
№ 39 қысқа көше
Жылыбұлақ орамы
переулок Жылыбұлақ
№ 127 қысқа көше
Көкжиде орамы
переулок Көкжиде
№ 133 қысқа көше
Ашутас орамы
переулок Ашутас
№ 137 қысқа көше
Сүткент орамы
переулок Сүткент
№ 143 қысқа көше
Бірімжановтар көшесі
улица Бірімжановтар
№ 23-41 көше
Тайқазан көшесі
улица Тайқазан
№ 73 көше
Нұрхан Ахметбеков көшесі
Улица Нұрхан Ахметбеков
№ 79 көше
Майдақоңыр көшесі
улица Майдақоңыр
№ 87 көше
Үшкүлтай Субханбердина көшесі
улица Үшкүлтай Субханбердина
№ 90 көше
Сарын көшесі
улица Сарын
№ 110 көше
Бұлбұл көшесі
улица Бұлбұл
№ 115 көше
Бозторғай көшесі
улица Бозторғай
№ 165 көше
Алқоңыр орамы
переулок Алқоңыр
№ 109 қысқа көше
Сүтбұлақ орамы
переулок Сүтбұлақ
№ 111 қысқа көше
Бозшолақ орамы
переулок Бозшолақ
№ 145 қысқа көше
Ақтоған орамы
переулок Ақтоған
№ 162 қысқа көше
Кертолғау орамы
переулок Кертолғау
№ 164 қысқа көше
Бозінген орамы
переулок Бозінген
№ 180 қысқа көше
Шыңырау орамы
переулок Шыңырау
№ 182 қысқа көше
Кеңжайлау көшесі
Улица Кеңжайлау
№ 168 көше
Бақты көшесі
улица Бақты
№ 99 көше
Көкіл орамы
переулок Көкіл
№ 87 қысқа көше
Мерген орамы
Переулок Мерген
№ 113 қысқа көше
Қызылтас орамы
переулок Қызылтас
№ 149 қысқа көше
Шалқыма көшесі
улица Шалқыма
№ 77 көше
Дарабоз көшесі
улица Дарабоз
№ 40-1 көше
Әлқисса орамы
переулок  Әлқисса
№ 40-2 көше
Талды орамы
переулок Талды
№ 40-3 қысқа көше
Сарыкеңгір орамы
переулок Сарыкеңгір
№ 40-4 қысқа көше
Сарқырама орамы
переулок Сарқырама
№ 40-5 қысқа көше
Тоқырауын орамы
переулок Тоқырауын
№ 40-6 қысқа көше
Бағлан орамы
переулок Бағлан
№ 40-10 қысқа көше
Тесіктас орамы
переулок Тесіктас
№ 40-7 қысқа көше
Тасшоқы орамы
переулок Тасшоқы
№ 40-8 қысқа көше
Елім-ай көшесі
улица Елім-ай
№ 40-9 көше
Серпер көшесі
улица Серпер
№ 40-16 көше
Айгөлек көшесі
улица Айгөлек
№ 94 көше
Сарыжазық көшесі
улица Сарыжазық
№ 95 көше
Манатау көшесі
улица Манатау
№ 89 көше
Аманат көшесі
улица Аманат
№ 104 көше
Алтыбақан көшесі
улица Алтыбақан
№ 128 көше
Ойтоған орамы
переулок Ойтоған
№ 33 қысқа көше
Күншуақ орамы
переулок Күншуақ
№ 83 қысқа көше
Қосалқа орамы
переулок Қосалқа
№ 105 қысқа көше
Шашу орамы
переулок Шашу
№ 139 қысқа көше
Қосбасар орамы
переулок Қосбасар
№ 161қысқа көше
Керей, Жәнібек хандар көшесі
улица Керей, Жәнібек хандар
№ 23 көше
академик Рамазан Сүлейменов көшесі
улица Академик Рамазан Сүлейменов
№ 1 көше
Сексек ата көшесі
улица Сексек ата
№ 2 көше
Бекет ата көшесі
улица Бекет ата
№ 3 көше
Кейкі батыр көшесі
улица Кейкі батыр
№ 4 көше
Беғазы-Дәндібай көшесі
улица Беғазы-Дәндібай
№ 5 көше
Үкілі Ыбырай көшесі
улица Үкілі Ыбырай
№ 11 көше
Оспан батыр көшесі
улица Оспан батыр
№ 14 көше
Мұрын жырау көшесі
улица Мұрын жырау 
№ 16 көше
Омбы көшесі
улица Омбы
№ 17 көше
Шопан ата көшесі
улица Шопан ата
№ 18 көше
Салбурын көшесі
улица Салбурын
№ 19 көше
Киікті көшесі
улица Киікті
№ 20 көше
Ер Төстік көшесі
улица Ер Төстік
№ 21 көше
Есет батыр көшесі
улица Есет батыр
№ 24 көше
Мұхамет-Салық Бабажанов көшесі
улица Мұхамет-Салық Бабажанов
№ 25 көше
Ағанас көшесі
улица Ағанас
№ 26 көше
Әміре Қашаубаев көшесі
улица Әміре Қашаубаев
№ 27 көше
Алтын сақа көшесі
улица Алтын сақа
№ 28 көше
Қапшағай көшесі
улица Қапшағай
№ 29 көше
Ботақара көшесі
улица Ботақара
№ 36 көше
Ақши көшесі
улица Ақши
№ 37 көше
Доспамбет жырау көшесі
Улица Доспамбет жырау
№ 38 көше
Мәди көшесі
улица Мәди
№ 41 көше
Жайлаукөл көшесі
улица Жайлаукөл
№ 42 көше
Сырым батыр көшесі
улица Сырым батыр
№ 44 көше
Исатай батыр көшесі
улица Исатай батыр
№ 45 көше
Қамбар ата көшесі
улица Қамбар ата
№ 46 көше
Айғыржал көшесі
улица Айғыржал
№ 49 көше
Ақжайлау көшесі
улица Ақжайлау
№ 50 көше
Ойсылқара көшесі
улица Ойсылқара
№ 51 көше
Латиф Хамиди көшесі
Улица Латиф Хамида
№ 54 көше
Байғозы батыр көшесі
улица Байғозы батыр
№ 55 көше
Құмжарған көшесі
улица Құмжарған
№ 60 көше
Домбауыл көшесі
улица Домбауыл
№ 61 көше
Сыпатай батыр көшесі
Улица Сыпатай батыр
№ 62 көше
Ақдала көшесі
улица Ақдала
№ 63 көше
Қаракемер көшесі
улица Қаракемер
№ 64 көше
Қармақшы көшесі
улица Қармақшы
№ 65 көше
Зеңгі баба көшесі
улица Зеңгі баба 
№ 67 көше
Басықара батыр көшесі
улица Басықара көшесі
№ 68 көше
Ақсүйек көшесі
улица Ақсүйек
№ 69 көше
Кеңсай көшесі
улица Кеңсай
№ 71 көше
Қастек көшесі № 72 көше
Белқарағай көшесі
улица Белқарағай
№ 73 көше
Қозыкөш көшесі
улица Қозыкөш
№ 74 көше
Миялы көшесі
улица Миялы
№ 75 көше
Ордатау көшесі
улица Ордатау
№ 76 көше
Смағұл Сәдуақасов көшесі
улица Смағұл Сәдуақасов
№ 79 көше
Махамбет көшесі
улица Махамбет
№ 80 көше
Үмбетей жырау
Улица Үмбетей жырау
№ 81 көше
Байзақ датқа көшесі
улица Байзақ датқа
№ 82 көше
Наурызбай батыр көшесі
улица Наурызбай батыр
№ 84 көше
Жанқожа батыр көшесі
улица Жанқожа батыр
№ 85 көше
Бекзат Саттарханов көшесі
улица Бекзат Саттарханов
№ 86 көше
Батыр Баян көшесі
улица Батыр Баян
№ 182 көше
Асы көшесі
улица Асы
№ 184 көше
Жұмабай Шаяхметов көшесі
улица Жұмабай Шаяхметов
№ 185 көше
Таукент көшесі
улица Таукент
№ 188
Текес көшесі
улица Текес
№ 189 көше
Желмая орамы
переулок Желмая
№ 73 қысқа көше
Бурылтай орамы
переулок Бурылтай
№ 157 қысқа көше
Жусан орамы
переулок Жусан
№ 40 қысқа көше
Қалампыр орамы
переулок Қалампыр
№ 88 қысқа көше
Қызғалдақ көшесі
улица Қызғалдақ
№ 146 қысқа көше
Жауқазын орамы
переулок Жауқазын
№ 170 қысқа көше
Шалкиіз жырау көшесі
улица Шалкиіз жырау
№ 30 көше
Жасыбай көшесі
улица Жасыбай
№ 31 көше
Әбілхан Қастеев көшесі
улица Әбілхан Қастеев
№ 32 көше
Сыпыра жырау көшесі
улица Сыпыра жырау
№ 34 көше
Қожаберген жырау көшесі
улица Қожаберген жырау
№ 35 көше
Малайсары көшесі
улица Малайсары
№ 39 көше
Уәлитхан Танашев көшесі
улица Уәлитхан Танашев
№ 40 көше
Бойтұмар көшесі
улица Бойтұмар
№ 43 көше
Қазтуған жырау көшесі
Улица Қазтуған жырау
№ 52 көше
Ақтамберді жырау көшесі
улица Ақтамберді жырау
№ 77 көше
Қазанат көшесі
улица Қазанат
№ 36-5 көше
Ақкербез көшесі
Улица Ақкербез
№ 36-7 көше
Телқоңыр көшесі
улица Телқоңыр
№ 36-8 көше
Гауһартас көшесі
улица Гауһартас
№ 36-10 көше
Құсни, Қорлан көшесі
улица Құсни, Қорлан
№ 36-13 көше
Ақжелең орамы
Переулок Ақжелең
№ 21 тұйық көше
Ақшоқы орамы
переулок Ақшоқы
№ 159 тұйық көше
Қызылқайың көшесі
улица Қызылқайың
№ 12-34 көше
Дәулеткерей көшесі
улица Дәулеткерей
№ 12-36 көше
Жақып Ақпаев көшесі
улица Жақып Ақпаев
№ 12-37 көше
Василий Радлов көшесі
улица Василия Радлова
№ 12-38 көше
Борис Ерзакович көшесі
Улица Бориса Ерзаковича
№ 12-40 көше
Айдархан Тұрлыбаев көшесі
Улица Айдархан Тұрлыбаев
№ 12-41 көше
Жайылма көшесі
улица Жайылма
№ 12-42 көше
Ақбиік көшесі
улица Ақбиік
№ 12-48 көше
Халел Ғаббасов көшесі
улица Халел Ғаббасов
№ 12-49 көше
Мұхит көшесі
улица Мұхит
№ 12-50 көше
Ақбөкен көшесі
улица Ақбөкен
№ 12-117 көше
Бозбиік көшесі
улица Бозбиік
№ 12-118 көше
Қызылкеніш көшесі
улица Қызылкеніш
№ 12-119 көше
Жаһанша Сейдалин көшесі
улица Жаһанша Сейдалин
№ 12-120 көше
Арықты көшесі
улица Арықты
№ 72 көше
Орлыкөл көшесі
улица Орлыкөл
№ 181 көше
Байынқол орамы
переулок Байынқол
№ 12-43 қысқа көше
Жоламан орамы
переулок Жоламан
№ 12-45 қысқа көше
Сұлутал орамы
Переулок Сұлутал 
№ 12-46 қысқа көше
Малыбай орамы
переулок Малыбай
№ 12-47 қысқа көше
Қаражорға орамы
переулок Қаражорға
№ 12-113 қысқа көше
Мұзбел орамы
переулок Мұзбел
№ 12-115 қысқа көше
Айсары орамы
переулок Айсары
№ 12-116 қысқа көше
Қамажай орамы
переулок Қамажай
№ 150 қысқа көше
Асаукөк орамы
переулок Асаукөк
№ 151 қысқа көше
Маралсай орамы
переулок Маралсай
№ 152 қысқа көше
Қоғалы орамы
переулок Қоғалы
№ 153 қысқа көше
Желдірме орамы
переулок  Желдірмен
№ 155 қысқа көше
Бақтыбай ақын көшесі
улица Бақтыбай ақын
№ 12-4 көше
Құлтума ақын көшесі
улица Құлтума ақын
№ 12-5 көше
Таңжарық Жолдыұлы көшесі
улица Таңжарық Жолдыұлы
№ 12-6 көше
Базарлық көшесі
улица Базарлық
№ 12 -7 көше
Кербезқыз көшесі
улица Кербезқыз
№ 12-12 көше
Мұрат Мөңкеұлы көшесі
улица Мұрат Мөңкеұлы
№ 12-14 көше
Ақыт Үлімжіұлы көшесі
улица Ақыт Үлімжіұлы
№ 12-15 көше
Майлықожа ақын көшесі
Улица Майлықожа ақын
№ 12-17 көше
Орынбай ақын көшесі
улица Орынбай ақын
№ 12-18 көше 
Шөже ақын көшесі
улица Шөже ақын
№ 12-19 көше
Жаяу Мұса көшесі
улица Жаяу Мұса
№ 12-20 көше
Сонар көшесі
улица Сонар
№ 12-58 көше
Шортанбай ақын көшесі
улица Шортанбай ақын
№ 12-80 көше
Естай көшесі
улица Естай
№ 12-92 көше
Ақтолқын көшесі
улица Ақтолқын
№ 67 көше
Сүйінбай ақын көшесі
улица Сүйінбай ақын
№ 81 көше
Бастаңғы орамы
переулок Бастаңғы
№ 12-3 қысқа көше
Дайрабай орамы
переулок Дайрабай
№ 12-13 қысқа көше
Сұлама орамы
переулок Сұлама
№ 12-51 қысқа көше
Изенді орамы
переулок Изенді
№ 12-52 қысқа көше
Перне орамы
переулок Перне
№ 12-59 қысқа көше
Сырғалы орамы
переулок Сырғалы
№ 12-60 қысқа көше
Әсемқоңыр орамы
переулок Әсемқоңыр
№ 12-66 қысқа көше
Шамшырақ орамы
переулок Шамшырақ
№ 12-75 қысқа көше
Бестөре орамы
переулок Бестөре
№ 12-76 қысқа көше
Назқоңыр орамы
переулок Назқоңыр
№ 12 -77 қысқа көше
Алдаспан орамы
переулок Алдаспан
№ 12-78 қысқа көше
Сәйгүлік орамы
переулок Сәйгүлік
№ 12-79 қысқа көше
Аушадияр орамы
переулок Аушадияр
№ 12-81 қысқа көше
Бәсіре орамы
переулок Бәсіре
№ 12-82 қысқа көше
Бытығай орамы
переулок Бытығай
№ 12-83 қысқа көше
Ұялы орамы
переулок Ұялы
Островский қысқа көшесі
Сарысу көшесі
улица Сарысу
17 және 18 бекеттер аралығындағы Балочный көшесі
Шағыл көшесі
улица Шағыл
19 және 20 бекеттер аралығындағы Балочный көшесі
Алтынқұм көшесі
улица Алтынқұм
75 бекеттегі Песчаный көшесі
Қарақұм көшесі
улица Қарақұм
76 бекеттегі Песчаный көшесі
Рақымжан Қошқарбаев № 23-22 даңғылға
«Нормандия-Неман» эскадрильясі көшесі
улица Эскадрильи «Нормандия-Неман»
Қызғалдақ көшесі
Ахмет Байтұрсынұлы көшесі № 23-21 көше
Генерал Сабыр Рақымов көшесі Р. Қошқарбаев көшесі
Амман көшесі Шалқыма көшесі
Тұрар Рысқұлов көшесі № 30 көше
Сейітқали Меңдешев көшесі Южный көшесі
Жиембет жырау көшесі Солнечный көшесі
Қаратай Тұрысов көшесі Р. Қошқарбаев көшесі 
Александр Княгинин көшесі Новостроительный көшесі
Күләш Байсейітова көшесі
Сарыарқа ауданында
Ахмет Байтұрсынов көшесі
Қасым Аманжолов көшесі
Алматы ауданында
23-13 жобалау атауы көшесі
Хусейн бен Талал көшесі
Есіл ауданында
№27 жобалау атауы көшегеИзбранное

Организации 0 Очистить список